Exempel på delar av kursinnehåll i bilder

Praktisk Excel grund på distans


Detta är en utskrift av den fakturan som vi bygger upp i olika versioner. Förutom av det som framgår av bilden, finns det givetvis bakomliggade delar som syftar till att utföra beräkningar på olika sätt. Vidare hanterar vi en del intressanta talformat.

Kontrakt

Efter att vi tagit oss an fakturan, får man kompletterande ledning för att bygga upp nedanstående hyresavtal.

Hyresavtal


Praktisk Excel fortsättning på distans


Följande två bilder visar hur vi lagt in olika lönetyper.

Löneprogram

Löneprogram

Följande två bilder visar hur vi lagt in vad de olika lönetyper är värda under respektive månad.

Löneprogram

Löneprogram

Följande bild är en sida för inställningar där man själv kan bestämma avrundningstiden för lönetyperna, samt vilka av dem som ska generera semesterlön. Löneprogram

Följande två bilder visar summeringen av lönen både månadsvis och för helåret

Löneprogram

Löneprogram


Tim Söderström ©     www.timsoderstrom.se